LONG LIVE PROLETARISM!RussianEnglishFrenchSpanish GermanFinnish
PROLETARISM
Long Live Revolution!
All Power to Strike Committees!

Untitled Document
Astrakhan - Samara (September 9, 2000)
 
PROLETARIAATIN POLIITTISESTA LIITOSTA
 
GRIGORI ISAJEV: AVOIN KIRJE TOVERI LOBOVILLE
 
MATKA SAMARAAN
 
 
PROLETARIAATIN POLIITTISESTA LIITOSTA

PROLETARIAATIN POLIITTISESTA LIITOSTA

Huhtikuussa 1999 järjestetyssä lakkokomiteoiden kokouksessa Samarassa muodostettiin yleisvenäläinen lakkokomitea (VSK). Se koostuu ainoastaan työläisistä.

Kokouksen osanottajien keskuudessa oltiin yleisesti sitä mieltä, että vuonna 1999 Venäjän työväenliikkeessä vallitsi laskukausi, josta oli osoituksena työläisten passiivisuus. Jasnogorskissa, Astrakhanissa ja Viipurissa käydyt taistelut olivat vain poikkeuksia. Taisteleville lakkokomiteoille tilanne antaa aikaa miettiä ja valmistautua kamppailun elpymiseen.

Vuoden 1999 lopulla stachkom-sähköpostilistalla käytiin kiihkeää väittelyä Tshetshenian sodasta ja Venäjän työväenliikkeen tilanteesta. Tähän keskusteluun voi tutustua ISWoR:in ja Vladimir Bilenkinin nettisivuilla. Julkaisemme tässä Samaran lakkokomitean ja sen takana olevan Proletariaatin diktatuurin puolueen (PDP) kiinnostavan vastauksen ISWoR:in Steve Myersin kirjoitukseen.

Toveri S. Myers!
Luimme kirjeesi stachkom-interlistalta, joka käsitteli PDP:n ja Samaran lakkokomitean arviointia Tshetshenian sodasta. Olemme mielissämme siitä, että arviointimme tästä monimutkaisesta kysymyksestä ovat yhtenevät. Näin tuleekin olla, koska meidän molempien arvioinnit sodasta perustuvat proletaarisiin, internationalistisiin ja marxilaisiin kantoihin.

Kirjeesi lopussa puhut yhtenäisyyden välttämättömyydestä yhteisessä pyrkimyksessä perustaa todellinen ja voimakas työväenpuolue ja 'laaja marxilainen liitto', joka yhdistäisi erillään olevat työläisten järjestöt. Tämä todellakin on työväenluokkamme pääasiallinen, kaikkein tärkein tehtävä.

Tilanteen traagisuuteen kuuluu se tosiasia, että kehotuksia yhtenäisyyteen on esitetty eri tahoilta vuodesta 1989 alkaen, jolloin kaivostyöläiset lakkoilivat joukkomitassa ja Neuvostoliitto oli vielä olemassa. Kehotuksia esitettiin mutta ilman tulosta! Miksi?

On olemassa kaksi erityisen vakavaa syytä:

Ensinnäkin se, että työläisten ylivoimainen enemmistö suhtautuu äärimmäisen kielteisesti ajatukseen työväenpuolueen perustamisesta. Jopa pelkkä sana 'puolue' aiheuttaa heissä voimakkaan allergisen reaktion. Tästä meidän on 'kiittäminen' NKP:tä (Neuvostoliiton kommunistista puoluetta) - samoin kuin kaikkia sen nykyisiä seuraajia. Sinulle saattaa olla ulkomailla vaikea ymmärtää, että tämän päivän Venäjällä sellaisia sanoja kuin 'kommunismi', 'sosialismi', 'proletariaatti' ja 'vallankumous' käytetään lasten pelottelemiseen (ja saat uskoa, että he pelkäävätkin). Se on kamalaa, mutta sellainen on todellisuutta. Saatat kysyä: "Miksi sitten duuman vaaleissa neljännes äänestäjistä äänesti kommunisteja?" Näinhän tietysti tapahtui, mutta äänestäessään 'Zjuganovin puolesta' monet ihmiset itse asiassa äänestivät 'Jeltsiniä vastaan'.

Niillä harvoilla poliittisesti aktiiveilla työläisillä, jotka ymmärtävät, että heidän ja koko yhteiskunnan tulevaisuus riippuu uudesta proletaarisesta vallankumouksesta, ei yksinkertaisesti ole mitään mahdollisuutta yhdistyä. Siihenkin on kaksi syytä: Niin pian kuin heistä tulee poliittisesti aktiivisia, johtajat käyvät heidän kimppuunsa haluten koota heidät omien tunnustensa taakse. Nämä ovat työläisten 'ystäviä' - meidän venäläinen älymystömme! Nämä 'marxilaiset', 'teoreetikot' ja 'ajattelijat' eivät anna heille suunvuoroa, pitävät heidät hiljaisina ja pitävät heitä narreinaan.

Vallankumoukselliset työläiset eivät voi järjestäytyä, koska heidän aineelliset olosuhteensa ovat äärimmäisen kauheat (tulot ovat 100-180 mk kuussa). Jokainen järjestö tarvitsee jonkin verran varoja, se on sinulle tietysti selvää.

On tehty yrityksiä yhdistyä marxilaiselta perustalta, vaikka ne ovatkin olleet sellaisia, että olisi ollut parempi, jos niitä ei olisi lainkaan tapahtunut! Tässä vain yksi esimerkki. Viime elokuussa oli Moskovassa kokous, johon osallistuivat työläisten liikkeessä tavalla tai toisella mukanaolevat 'marxilaiset'. Tältä kokoukselta odotettiin paljon, ja sen vuoksi mekin lähetimme edustajamme, yleisvenäläisten lakkokomiteoiden jäsenen Igor Kuznetsovin, Moskovaan. Hän meni sinne ehdottamaan Proletariaatin poliittisen liiton muodostamista. Tästä ehdottamastamme liitosta kirjoitettiin Yleisvenäläisten lakkokomiteoiden kongressin tiedotteessa Samarassa huhtikuussa olleen kokouksen jälkeen mm. näin:

"Kongressissa käytiin vakavaa keskustelua proletaarisen puolueen perustamisesta. Tällä hetkellä Yleisvenäläisen lakkokomitean mielestä ensimmäinen askel saattaisi olla proletaarisen poliittisen blokin muodostaminen. Tässä muodossa, liittona, se ei vaatisi siihen mukaan tulevilta (työläisten ammattiliitot, lakkokomiteat, neuvostot jne.) luopumista heidän omasta ideologisesta ja järjestöllisestä riippumattomuudestaan (itsenäisyydestään), vaan antaisi paremmat mahdollisuudet koordinoida yleisiä pyrkimyksiä ja päätöksiä konkreettisista tehtävistä, joita työväenluokan edessä on. Lisäksi PPB voisi säilyä vallankumouksen jälkeen yhtenä osana proletariaatin diktatuurin yleistä järjestelmää. On selvää, että sosialismissa (proletarismissa) työläisten järjestöjen moninaisuus tulee olemaan valtava ja tämän moninaisuuden sisällä esiintyy erityisesti työläisten, proletariaatin itse-organisoitumista. Mutta kyetäkseen lujasti vakauttamaan valtansa, ts. ratkaisemaan pääasiallisen tehtävän, on proletariaatilla ehdottomasti oltava koko luokan poliittista itse-organisoitumista, johon nimi PPB:kin viittaa. Jälleen kerran luokkavihollisemme porvaristo antaa meille esimerkin. Valmistautuessaan vaaleihin demokraatit ovat jo muodostaneet useita liittoja (eri perheiden toimesta: Luzkov, Titov, Shaimijev, Tshernomyrdin, Kirijenko, Nemtsov,...) Vastaavan työn välttäminen ei ole sallittua meille, jotka olemme ottaneet vaikeaksi tehtäväksemme proletariaatin luokkajärjestäytymisen. Joka tapauksessa meidän on itsepäisesti ehdotettava tällaista kaikille niille, joiden kanssa solmimme suhteita. Aloitteentekijöinä voivat tässä tapauksessa mielestämme olla Yleisvenäläinen lakkokomitea ja kolme työväenlehteä: Lakko, Työväen demokratia ja Perspektiva. Näin erityisesti siksi, että niiden ympärille on jo muodostunut vakiintuneita järjestöllisiä yksiköitä. Pyydämme, ettette viivyttelisi asian harkinnassa ja vastauksessanne. Aikaa ei ole hukattavissa!"

Miksi siis marxilaiset työläisten 'ystävät' kaksi päivää väiteltyään (tiedossamme ei ole mistä) eivät edes viitanneet maan lakkokomiteoiden ehdotukseen. Ja kuitenkin sinne oli kokoontunut sinunkin hyvin tuntemiasi ihmisiä: O.Shein, D. Jakushev, O.Babitsh, S. Baiborodova, A. Malkin, E. Putivtseva...

Minkälaiset johtopäätökset voimme vetää? Kaivattu yhtenäisyys on mahdollinen vain yhteisten ajatusten pohjalta, yhden maailmankatsomuksen pohjalta. Ei ollut sattuma, että Lenin sanoi: "Ennen kuin yhdistymme, meidän täytyy välttämättä ja lopullisesti hajaantua". Vain siten voi syntyä jotain elävää, ei-muodolliseen toimintaan kykenevää. Ja tilanne Venäjän työväenliikkeessä on sellainen, että kaikki yritykset yhdistää proletariaatin voimia ovat kerran toisensa jälkeen kariutuneet ei-marxilaisiin, ei-materialistisiin (ja tämä tarkoittaa ei-proletaarisiin) maailmankuviin, joita työläisten järjestöjen johtajilla on.

Tämän vakavan sairauden voittaminen on erittäin monimutkainen tehtävä. Puolueemme, joka olennaisesti jatkaa lakkokomiteoiden toimintaa, johtaa tätä taistelua kykyjensä mukaan. Meillä on tunnuksia jotka ilmaisevat luokka-asemamme: 'Eläköön proletariaatin diktatuuri', 'Kaikki valta lakkokomiteoille', 'Eläköön uusi Lokakuu', ja 'Eläköön proletarismi'. Noudatamme niitä myös käytännössä. Tämän kaikki tietävät. Konkreettiset tulokset työstämme näkyvät ytimen luomisessa, yleisvenäläisten lakkokomiteoiden perustamisessa. Nämä ajatukset ovat syntyneet vuosien saatossa sen jälkeen, kun aloitimme maanalaisen taistelumme 1970-luvun puolivälissä.

Proletaarisin terveisin
G. Isajev
(Tammikuu 2000)

The interpreter on the Finnish language - Heli Santavuori

| Stachkom of Samara | All-Russia stachkom | Photoalbums: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
 
| Ours ICQ #42743890 | stachkom@mail.com |
Glory to the October of 1917!
Long Live New October!
Free e-mail address
@proletarism.zzn.com
Name
Password
Click here to earn from your web page
Make Cash on the Net
 
(c) 1999-2000 page did(made) Victor Kotel`nikov. Where that does not work I ask to prompt.
(Any kind of financial contribution is also appreciated)

be number one TopList

TOP

Last updated: